Zaufaj najlepszym

Oferujemy niestandardowe rozwiązanie w dziedzinie bezpieczeństwa. Realizujemy kompleksowe usługi wymagające interdyscyplinarności oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu obronności, informatyki, analizy danych oraz innych, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia, danych cyfrowych i obiektów.

Zapewniamy:
 • kompleksowe audyty bezpieczeństwa obiektów oraz nadzór nad wdrażaniem i doskonaleniem systemów zabezpieczeń technicznych

 • ochronę fizyczną obiektów, w tym także o znaczeniu strategicznym

 • ochronę osobistą VIP w kraju i za granicą, w tym w strefie działań wojennych

 • pomoc przy ewakuacji osób i mienia

 • analizę ryzyka i podatności na naruszenie bezpieczeństwa

Posiadamy znaczące doświadczenie z zakresu działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Realizujemy zadania obejmujące wywiad osobowy i gospodarczy. Ustalamy:
 • dane kontaktowe, odwiedzane miejsca

 • powiązania między osobami

 • powiązania osób z podmiotami gospodarczymi

 • przebieg kariery

 • działalność w internecie

Dodatkowo – na życzenie klienta – możemy stworzyć raport psychologiczny na podstawie zebranych danych.

Świadczymy szerokie usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, oferując:
 • innowacyjne rozwiązania sprzętowe i programistyczne, zapewniające bezpieczeństwo sieci komputerowych oraz urządzeń cyfrowych

 • nadzór nad wdrażaniem zabezpieczeń IT

 • rozwiązania zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do danych teleinformatycznych

 • zabezpieczanie urządzeń pod kątem utraty/wycieku danych

Informatyka śledcza i odzysk danych:
 • odzysk utraconych danych

 • pozyskiwanie cyfrowych dowodów popełnienia przestępstwa czy innych naruszeń

 • tworzenie osi czasu - ustalanie chronologii wydarzeń na podstawie danych teleinformatycznych

 • analiza psychologiczna na podstawie danych cyfrowych

Oferujemy profesjonalne szkolenia z następujących DZIEDZIN:
 • pierwsza pomoc przedmedyczna

 • medycyna taktyczna (TCCC)

 • samoobrona

 • szkolenie strzeleckie

 • łączność

 • cyberbezpieczeństwo

Doradzamy w zakresie:
 • zapewnienia bezpieczeństwa i obronności

 • dla osób zagrożonych popełnieniem przestępstwa

 • przy wyborze najlepszych rozwiązań IT

 • przy organizacji i zabezpieczenia spotkań wysokiego ryzyka

 • wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem

Napisz do Nas

Email: kontakt@triariisquad.pl

Dane firmy

NIP: 7011165292

Telefon: (+48) 733-532-305