Kim jesteśmy

Triarii Squad została założona przez byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM. Powstała z myślą o udzielaniu wsparcia podmiotom oraz osobom prywatnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno na etapie jego organizacji i opracowania strategii, jak i na etapach wykonawczym i audytowym.

Naszą kadrę tworzy grupa doświadczonych specjalistów
i instruktorów, którzy swoją wiedzę
i umiejętności zdobyli pełniąc służbę w jednostkach specjalnych wojska polskiego, a także w innych formacjach działających na rzecz ochrony
i obronności państwa, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Nasze usługi

  • kompleksowe audyty bezpieczeństwa obiektów oraz nadzór nad wdrażaniem i doskonaleniem systemów zabezpieczeń technicznych i IT;

  • ochronę fizyczną obiektów, w tym także o znaczeniu strategicznym;

  • doradztwo w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i obronności;

  • ochronę osobistą VIP w kraju i za granicą, w tym również w strefie działań wojennych;

  • szkolenia specjalistyczne;

  • usługi detektywistyczne.

triarii
triarii

Napisz do Nas

Email: kontakt@triariisquad.pl

Dane firmy

NIP: 7011165292

Telefon: (+48) 733-532-305